AMPA – Els Arcs - Associació de Mares i Pares d'Alumnes

Comissions

Durant aquest curs l’AMPA ha treballat organitzant-se en les següents comissions, en les que hi ha participat pares i mares de forma voluntària.

Totes les mares i els pares de l’Escola podem col.laborar amb l’AMPA, formant part d’alguna d’aquestes Comissions o simplement assistint a les reunions mensuals de l’AMPA, amb dret a veu i vot. Si no podeu assistir a les reunions, però voleu estar informats dels temes tractats, podreu rebre els correus que enviem a qui ens ho demana.