Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

De lo peor, lo mejor. Auron Play

Video-referència del llibre De lo peor, lo mejor, d’Auron Play, feta per Pol B.