Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

Entrevista fictícia a Anne Frank

https://www.youtube.com/watch?v=QyNXjPYA48A

Entrevista ficticia feta a Anne Frank per Sira M. i Maria R.