Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

Portes-Obertes2020_01
Portes-Obertes2020_01
Info-Incripcio_02
Info-Incripcio_02
Portes-Obertes2020_01
Portes-Obertes2020_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
banner_03
banner_03
Portes-Obertes2020_02
Portes-Obertes2020_02
banner_07
banner_07
Portes-Obertes2020_02
Portes-Obertes2020_02
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Portes-Obertes2020_02
Portes-Obertes2020_02
banner_01
banner_01
Info-Incripcio_02
Info-Incripcio_02
Portes-Obertes2020_01
Portes-Obertes2020_01
Info-Incripcio_02
Info-Incripcio_02
Portes-Obertes2020_01
Portes-Obertes2020_01
Research
Research
Slogans
Slogans
Portes-Obertes2020_02
Portes-Obertes2020_02
banner_04
banner_04
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Portes-Obertes2020_01
Portes-Obertes2020_01
Research
Research
banner_02
banner_02
Portes-Obertes2020_02
Portes-Obertes2020_02
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Portes-Obertes2020_02
Portes-Obertes2020_02
banner_05
banner_05

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Aquest any es convoquen eleccions per a la renovació de la meitat dels membres dels Consells Escolars dels centres docents concertats.

El procés electoral en els centres públics i privats sostinguts amb fons públics s’ha de desenvolupar d’acord amb les previsions del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, i s’ha d’ajustar, en tots els centres, als terminis següents:

Inici del procés: a partir del dia 5 de novembre de 2018.

Constitució de les meses electorals: abans del dia 14 de novembre de 2018.

Votacions: entre els dies 26 i 30 de novembre de 2018, ambdós inclosos.

Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: abans del dia 21 de desembre de 2018.

Per aquest motiu us animem a participar-hi, ja sigui com a candidats o com a electors. Podeu consultar el calendari previst de tot el procés electoral al WEB de l’escola. Si decidiu presentar-vos com a candidats, hauríeu de demanar a secretaria l’imprès necessari o descarregar-lo del WEB de l’escola i presentar-lo dins del termini corresponent.

Cal renovar el següent:

  • 1 membre del sector pares
  • 3 membres del sector professorat
  • 1 membres del sector alumnes

 

Per a més informació: http://familiaiescola.gencat.cat/ca/recomanacions/recomanacions/eleccions_als_consells_escolars/

CALENDARI del PROCÉS