Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

PLENARI DE DELEGATS

El passat dimecres 9 de gener vam fer la primera trobada de delegats de l’any. Ens vam reunir els representants de cada classe, els nostres tutors i l’equip directiu de l’escola per compartir propostes pel curs 18-19.

Vam començar el torn de paraula amb els alumnes de 4t i després vam continuar amb els de 3r, 2n i 1r. Es van tractar temes diferents, des de qüestions organitzatives i de millora del funcionament de l’escola fins a temes de caire acadèmic i metodològic.

Tant l’equip directiu com els tutors van anar responent les peticions plantejades pels alumnes i van prendre nota de les aportacions que es van anar fent: s’obrirà una bústia de suggeriments al vestíbul, crearem una comissió d’alumnes per organitzar les estones de pati, es revisarà l’ordre d’entrada al menjador, es canviaran les cortines de les dutxes dels nois…

Aquestes reunions són trobades molt productives que ens ajuden a tots a millorar. Ara, els delegats, a les seves tutories, hauran de comunicar els acords presos i transmetre als companys les orientacions que s’han anat donant.

Fins a la propera delegats!