Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

Visites-Online
Visites-Online
Visites-Online_02
Visites-Online_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Research
Research
visita_01
visita_01
Research
Research
banner_07
banner_07
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Research
Research
banner_07
banner_07
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_03
banner_03
Info-Incripcio_02
Info-Incripcio_02
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Visites-Online
Visites-Online
Visites-Online_02
Visites-Online_02
Research
Research
banner_04
banner_04
banner_07
banner_07
Research
Research
visita_01
visita_01
Visites-Online_02
Visites-Online_02
Research
Research
banner_04
banner_04
Visites-Online
Visites-Online
banner_07
banner_07
banner_01
banner_01
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Visites-Online_02
Visites-Online_02
Visites-Online
Visites-Online
Research
Research
Slogans
Slogans
Research
Research
banner_05
banner_05
Research
Research
visita_01
visita_01
Research
Research
banner_04
banner_04
Research
Research
Visites-Online_02
Visites-Online_02
Visites-Online
Visites-Online
visita_01
visita_01
banner_02
banner_02
banner_05
banner_05

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2020/21

Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic. De manera excepcional i només per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, organitzem un servei de recepció assignat
amb cita prèvia.

Presentació de sol·licituds:

Preinscripció telemàtica del 13 al 22 de maig
1. Complimentar sol·licitud utilitzant un formulari en línia
Codi Escola Els Arcs: 08036251

Preinscripció

2. Enviar resguard de la sol·licitud i adjuntar documentació (escanejada o fotografiada):
– Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
– DNI del pare/mare/tutor, o bé de la targeta de residència on consta
el NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. L’adreça del sol·licitant ha de ser la mateixa que es fa constar com domicili de l’alumne/a.
– DNI de l’alumne si en té. És obligatori per als majors de 14 anys i per als alumnes que es matriculin a 3r curs d’ESO.
– Targeta Sanitària de l’alumne/a (TIS).
– La documentació acreditativa dels criteris que s’al·leguen (família nombrosa, proximitat del lloc de treball, certificat de discapacitat…)

És convenient que es faciliti un número de telèfon mòbil per poder-nos comunicar en cas de necessitat. Pot ser en el mateix full oficial de la preinscripció.

secretaria@elsarcs.cat

3. Rebre resposta de recepció de la sol·licitud i la conformitat que tot està correcte.

Preinscripció Presencial del 19 al 22 de maig
(9h a 13.30h)

1. Concertar cita prèvia

secretaria@elsarcs.cat

2. Presentar el full de preinscripció i la documentació:
– Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
– Fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor, o bé de la targeta de residència on consta el NIE o del
passaport si es tracta de persones estrangeres. L’adreça del sol·licitant ha de ser la mateixa que
es fa constar com domicili de l’alumne/a.
– Fotocòpia del DNI de l’alumne si en té. És obligatori per als majors de 14 anys i per als alumnes que es matriculin a 3r curs d’ESO.
– Fotocòpia de la Targeta Sanitària de l’alumne/a (TIS).
– La documentació acreditativa dels criteris que s’al·leguen (família nombrosa, proximitat del lloc de treball, certificat de discapacitat…)
És convenient que es faciliti un número de telèfon mòbil per poder-nos comunicar en cas de
necessitat. Pot ser en el mateix full oficial de la preinscripció.
3. Rebre resguard de recepció de la sol·licitud i que tot està correcte.

Important

1. Recomanem portar  el FORMULARI degudament emplenat des de casa (sinó, cal portar bolígraf)
2. Cal portar mascareta i guants.
3. No han de venir persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament o que presentin símptomes: es pot autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
Per a més informació sobre el procés de preinscripció, consulteu el web Estudiar a Catalunya.