Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

UN BON PROCÉS TECNOLÒGIC

A tecnologia se’ns ha plantejat un repte: tenim un llum amb la pantalla trencada. Si només tenim uns determinats materials, què podem fer per arreglar-la?

Hem hagut de posar en pràctica les fases del procés tecnològic: primer hem generat idees, hem seleccionat la millor, hem projectat la solució en esbossos i anotacions, hem construït el prototip i finalment hem avaluat el resultat.

Eureka! Sembla que funciona! Sou uns grans dissenyadors!