Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
banner_07
banner_07
Research
Research
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_07
banner_07
Research
Research
visita_01
visita_01
Research
Research
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_01
banner_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Research
Research
Visita-informativa
Visita-informativa
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_07
banner_07
Research
Research
Slogans
Slogans
Research
Research
visita_01
visita_01
Research
Research
banner_01
banner_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
Research
Research
banner_07
banner_07
banner_01
banner_01
Research
Research
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Research
Research
Slogans
Slogans
banner_05
banner_05
Research
Research
visita_01
visita_01
banner_02
banner_02
banner_05
banner_05

Speaking 1 – Matèria quinzenal

L’objectiu d’aquesta matèria és que els alumnes siguin capaços de parlar, interactuar i intercanviar idees i opinions en anglès.

Aquesta matèria és quinzenal i està basada en l’expressió i la comprensió orals. Es realitza durant tot el curs i en grups reduïts d’uns 15 alumnes.

Les sessions se centren en l’habilitat oral i els alumnes aniran adquirint eines per tal de progressar i ser més autònoms en l’ús de la llengua anglesa. És per això que cal un alt nivell de motivació i implicació per part de l’alumnat.

L’avaluació és continuada: cada alumne obté una nota al final de cada sessió. A final de trimestre els alumnes realitzen una prova oral.

Tecnologia

En un dels quadrimestres es tracta de conèixer els conceptes bàsics informàtics, tant en l’aspecte de maquinari com de programari, per adquirir un bon nivell d’usuari.

Pel que fa al maquinari, es descriuen els elements que formen un sistema informàtic bàsic: microprocessador, perifèrics principals, sistemes d’emmagatzematge, memòria RAM, etc. i s’introdueix el sistema binari per estudiar la forma amb què l’ordinador intercanvia la informació. Quant al programari, es treballa el sistema operatiu WINDOWS i el processador de textos WRITER.

Addicionalment es dóna una visió general del funcionament d’Internet, posant especial atenció en l’ús de les xarxes socials i en alguns aspectes de seguretat relacionats.

En l’altre quadrimestre es treballa la proporcionalitat i l’escala a partir de la interpretació de mapes topogràfics. S’apliquen les diferents formes d’amidament utilitzant els instruments adients. També es donen a conèixer les normes d’ús i es remarquen les normes de seguretat. Tots aquests conceptes s’apliquen en la construcció d’una maqueta topogràfica en 3D a partir de plànols.

L’aprenentatge dels coneixements i el desenvolupament de les destreses adquirides s’avaluen mitjançant controls teòrics, pràctiques i la realització de maquetes de relleu.