Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

Preinscripcio-2020-01
Preinscripcio-2020-01
Preinscripcio-2020-02
Preinscripcio-2020-02
Info-Incripcio_02
Info-Incripcio_02
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Preinscripcio-2020-01
Preinscripcio-2020-01
Preinscripcio-2020-02
Preinscripcio-2020-02
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_03
banner_03
banner_07
banner_07
Preinscripcio-2020-01
Preinscripcio-2020-01
Info-Incripcio_02
Info-Incripcio_02
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_01
banner_01
Preinscripcio-2020-01
Preinscripcio-2020-01
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_02
Info-Incripcio_02
Preinscripcio-2020-02
Preinscripcio-2020-02
Info-Incripcio_02
Info-Incripcio_02
Slogans
Slogans
Research
Research
banner_04
banner_04
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_02
banner_02
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Preinscripcio-2020-01
Preinscripcio-2020-01
Preinscripcio-2020-02
Preinscripcio-2020-02
Research
Research
banner_05
banner_05

Tecnologia

La tecnologia de tercer està dividida en tres grans temes: Física, màquines i motors i informàtica.

L’objectiu de la primera part és descriure els conceptes de treball, energia, potència i rendiment, aplicats a màquines i mecanismes, relacionant-los amb el principi de conservació de l’energia. A continuació s’introdueixen els sistemes de transmissió i de transformació de moviment.

En la segona part, es descriu el funcionament dels motors tèrmics: màquina de vapor, motors alternatius de dos i quatre temps, motor rotatiu i motor a reacció.

En la part dedicada a la informàtica, s’aprofundeix en l’edició i el tractament d’imatges mitjançant la utilització del programa GIMP. Els alumnes disposen d’una sèrie de pràctiques guiades per anar aprenent de forma gradual les diferents eines del programa.

L’avaluació és contínua. Es valoren tant els exercicis i activitats dels dossiers, com les proves escrites, les pràctiques realitzades i les exposicions multimèdies.