Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

Tecnologia

La tecnologia de tercer està dividida en tres grans temes: Física, màquines i motors i informàtica.

L’objectiu de la primera part és descriure els conceptes de treball, energia, potència i rendiment, aplicats a màquines i mecanismes, relacionant-los amb el principi de conservació de l’energia. A continuació s’introdueixen els sistemes de transmissió i de transformació de moviment.

En la segona part, es descriu el funcionament dels motors tèrmics: màquina de vapor, motors alternatius de dos i quatre temps, motor rotatiu i motor a reacció.

En la part dedicada a la informàtica, s’aprofundeix en l’edició i el tractament d’imatges mitjançant la utilització del programa GIMP. Els alumnes disposen d’una sèrie de pràctiques guiades per anar aprenent de forma gradual les diferents eines del programa.

L’avaluació és contínua. Es valoren tant els exercicis i activitats dels dossiers, com les proves escrites, les pràctiques realitzades i les exposicions multimèdies.