Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

Treball per projectes

Cada trimestre, els alumnes treballaran de manera interdisciplinària i realitzaran dos projectes amb els quals, a partir d’un problema o situació real, hauran d’elaborar un

producte final (aprenentatge basat en problemes).

D’aquesta manera, mitjançant l’aprenentatge cooperatiu i afavorint continguts competencials treballaran per assolir continguts elaborats des de les diferents àrees, però sobretot, vinculats amb el món que els envolta.