Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

Agenda 21

Projecte escola Els Arcs reduitQui som?

A l’escola els Arcs ens preocupa el medi ambient, esperem que tota la comunitat educativa tingui cura del nostre medi natural… Per això, un grup de professors coordinem els “Ecodelegats” de l’escola.

Els ecodelegats són els delegats verds de cada curs. De moment, seleccionem dos alumnes interessats en el medi ambient a cada classe per a treballar conjuntament.
Els ecodelegats són els encarregats de reunir-se periòdicament en hores d’esbarjo per discutir els projectes en què volem participar i comunicar les accions acordades a la resta de companys d’aula.

La funció dels ecodelegats és molt important i estem molt orgullosos de comptar amb tants voluntaris mediambientals.
Aquí podeu veure els delegats del curs actual…

Què fem?

Des del curs 2009-2010 l’escola els Arcs forma part de l’Agenda 21 escolar de l’Ajuntament de Barcelona i col·laborem en diferents projectes.

Durant el curs 2013-2014 hem treballat per:

  • Fer la primera assemblea d’ecodelegats per a establir una diagnosi mediambiental del centre i crear nous projectes.
  • Sensibilitzar els companys sobre el medi ambient.
  • Continuar amb el projecte E+S “embolcalls més sostenibles” i reduir l’ús del paper d’alumini “alumínim”.
  • Reduir el consum d’energia, llum i calefacció.
  • Reciclar adequadament (visites del punt verd mòbil).
  • Participar a la primera conferència internacional “Confint” sobre medi ambient.
  • Preparar el projecte de recollida i reciclatge de l’oli, una taca d’oli

 

Contacte

agenda21@elsarcs.cat