Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

Tutorització 4t – 1r

La tutorització és un projecte que es va iniciar el curs 2007-08 i consisteix que voluntàriament un alumne de 4t fa de tutor d’un alumne de 1r.

A principi de curs, s’explica aquesta iniciativa a totes les classes de 1r i 4t, i els alumnes que hi estan interessants omplen una butlleta on exposen les seves expectatives i el seu compromís de participació. Posteriorment, es fa una trobada de presentació on es coneixen les parelles i a partir d’aquest moment s’inicia el procés de tutorització.

La funció de l’alumne de 4t és ajudar, orientar i acompanyar el seu tutoritzat de 1r. Sovint l’amistat entre ells fa que es busquin durant les estones d’esbarjo, que s’ajudin en època d’exàmens o quan sorgeix algun conflicte.

La valoració és molt positiva ja que aquesta experiència contribueix a  millorar l’ambient i les relacions personals a l’escola.