Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

Festa del medi ambient (tota l’escola)/ Tarda: recuperacions


Festa del medi ambient. De 11.30 a 13.30

Tarda lliure alumnes.

Recuperacions matèries no acumulatives a les 15h.