VISITA DEL PVM


El Punt Verd Mòbil ens visita per a fomentar la recollida selectiva.