Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

Inscripcions_2020_01
Inscripcions_2020_01
Inscripcions_2020_02
Inscripcions_2020_02
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
visita_01
visita_01
Research
Research
Inscripcions_2020_01
Inscripcions_2020_01
Inscripcions_2020_02
Inscripcions_2020_02
banner_07
banner_07
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Inscripcions_2020_02
Inscripcions_2020_02
Inscripcions_2020_01
Inscripcions_2020_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
visita_01
visita_01
banner_03
banner_03
Inscripcions_2020_02
Inscripcions_2020_02
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_02
Info-Incripcio_02
banner_07
banner_07
Inscripcions_2020_01
Inscripcions_2020_01
Research
Research
visita_01
visita_01
Research
Research
banner_04
banner_04
Inscripcions_2020_02
Inscripcions_2020_02
Inscripcions_2020_01
Inscripcions_2020_01
banner_07
banner_07
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Inscripcions_2020_02
Inscripcions_2020_02
Inscripcions_2020_01
Inscripcions_2020_01
banner_01
banner_01
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Research
Research
Slogans
Slogans
Inscripcions_2020_02
Inscripcions_2020_02
Inscripcions_2020_01
Inscripcions_2020_01
Research
Research
visita_01
visita_01
Research
Research
Inscripcions_2020_01
Inscripcions_2020_01
banner_04
banner_04
Research
Research
visita_01
visita_01
banner_02
banner_02
Inscripcions_2020_02
Inscripcions_2020_02
banner_05
banner_05
Inscripcions_2020_02
Inscripcions_2020_02

La Fundació

 

 

Quatre escoles catalanes i de qualitat,

un projecte educatiu comú.

 

Història

L’any 1996, les escoles d’Infantil i Primària de Barcelona, Lys, Nausica i Peter Pan, totes elles en la línia de la millor tradició pedagògica catalana, avalades per una tasca de més de 50 anys, es van associar amb l’objectiu d’oferir un espai adequat on impartir l’Educació Secundària.

La generositat i la voluntat de compartir van permetre que aquestes quatre escoles poguessin crear un projecte comú: una Escola de Secundària pròpia que donés resposta i continuïtat als projectes educatius de les Primàries, l’Escola Els Arcs.

 

Què oferim?

Escoles a escala humana, d’una sola línia per als més petits i més gran per als alumnes de Secundària, però mai massa grans per evitar que s’hi perdin identitats personals.

Tracte proper que facilita la necessària comunicació entre famílies i escola.

Equips qualificats i implicats en la tasca educativa.

Veritable atenció a la diversitat: estructures escolars que permeten una personalització del treball de cada alumne gràcies a les tutories, l’equip psicopedagògic i els professors de reforç i d’ampliació.

Especial relleu als valors que faciliten la convivència.  Fomentem la responsabilitat, la solidaritat i el respecte per tot i per tothom.

Coneixements sòlids de les matèries fonamentals, fent èmfasi en l’aprendre a aprendre (mètodes i hàbits de treball, organització i revisió de la feina, foment de l’autonomia personal, ordre i forma acurada…).

Competència comunicativa en català i en castellà, i en dues llengües estrangeres: anglès i francès.

Integració de les noves tecnologies com a eina de treball i d’aprenentatge.

Valoració de les activitats artístiques, la sensibilització i la creativitat.

Acompanyament i orientació a nivell personal i acadèmic i dinamització del grup: adaptació, convivència i cohesió.

Activitats extraescolars com a complement de la formació integral dels alumnes.

Tenim com a objectiu l’educació en el rigor intel·lectual, en l’esforç personal i en l’exigència en el treballper fer alumnes competents que puguin fer front a les necessitats de la societat actual.