Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

Organigrama curs 2017-2018

Fundació Els Arcs

El Patronat de la Fundació està format per: Escola Lys, Escola Nausica, Escola Peter Pan i Escola Els Arcs.

Els patrons són els següents: Anna Bayó, Yolanda Clavell, Eulàlia Mañanés, Núria Padró, Dàrius Rahola, Ramon Ribot, Maria Dolors Ribot, Carme Sánchez i Núria Torra.

 

Escola Els Arcs

Directora: Núria Padró

Cap d’estudis: Carme Arrese

Coordinadora pedagògica: Victòria Sendil

Cap d’innovació i projectes: Cecília Mas

 

Caps de Departament

Ciències experimentals: Begonya Grima

Ciències socials: David Leira

Educació física: Víctor Rodríguez

Educació visual i plàstica: Mercè Arbonés

Llengua catalana: Gemma Mestre. Llengua castellana i llatí: Francesc Garrido

Llengües estrangeres: Anglès. Mireia Franco

Llengües estrangeres: Francès. Nathalie Barbeta

Matemàtiques: Mercè Mas i Albert Comelles

Música: Iolanda Tarrat

Tecnologia: Marcela de la Rosa

 

Tutors

1r curs: Ma. José Jordán, Roser Busqué, Mireia Franco

2n curs: Mercè Mas, Marcela de la Rosa, Estrella Pérez

3r curs: Cecília Mas, David Leira, Gemma Mestre

4t curs: Begonya Grima, Gaspar Gilabert, Francesc Garrido

 

Professors

Sabrina Aissani, Montserrat Alzina, Carme Arrese, Mercè Arbonés, Nathalie Barbeta, Eugeni Bort, Roser Busqué, Albert Comelles, Marisol Escarabajal, Sara Ferré, Mireia Franco, Francesc Garrido, Gaspar Gilabert, Begonya Grima, Ma. José Jordán, David Leira, Maria López, Maite Malavia, Cecília Mas, Mercè Mas, Gemma Mestre, Maëlle Monnerie, Estrella Pérez, Joan Carles Requena, Albert Riera, Marcela de la Rosa, Víctor Rodríguez, Cristina Rovira, Victòria Sendil, Oliva Subirana, Iolanda Tarrat, Glòria Valldosera, Víctor Vila, Anna Vilà Carreter, Anna Vilà Sánchez.

 

Secretaria

Eva Jaques, Bàrbara Jarque

 

Consergeria i manteniment

Jordi Pujadas