Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

Organigrama curs 2018-2019

Fundació Els Arcs

El Patronat de la Fundació està format per: Escola Lys, Escola Nausica, Escola Peter Pan i Escola Els Arcs.

Els patrons són els següents: Anna Bayó, Yolanda Clavell, Eulàlia Mañanés, Núria Padró, Dàrius Rahola, Ramon Ribot, Maria Dolors Ribot, Carme Sánchez i Núria Torra.

 

Escola Els Arcs

Directora: Núria Padró

Cap d’estudis: Carme Arrese

Coordinadora pedagògica: Victòria Sendil

Cap d’innovació i projectes: Cecília Mas

 

Caps de Departament

Ciències experimentals: Begonya Grima

Ciències socials: David Leira

Educació física: Víctor Rodríguez

Educació visual i plàstica: Mercè Arbonés

Llengua catalana: Gemma Mestre. Llengua castellana i llatí: Francesc Garrido

Llengües estrangeres: Anglès. Mireia Franco

Llengües estrangeres: Francès. Maëlle Monnerie

Matemàtiques i Tecnologia: Mercè Mas i Albert Comelles

Música: Iolanda Tarrat

 

Tutors

1r curs: Mercè Mas, Albert Riera, Víctor Vila

2n curs: Ma. José Jordán, Roser Busqué, Mireia Franco

3r curs: Begonya Grima, Gaspar Gilabert, Francesc Garrido

4t curs: Cecília Mas, David Leira, Gemma Mestre

 

Professors

Florence Alletto, Sabrina Aissani, Montserrat Alzina, Carme Arrese, Mercè Arbonés, Nicolas Balaguer, Nathalie Barbeta, Eugeni Bort, Roser Busqué, Albert Comelles, Marisol Escarabajal, Sara Ferré, Mireia Franco, Francesc Garrido, Gaspar Gilabert, Begonya Grima, Ma. José Jordán, David Leira, Maria López, Sandro Maccarrone, Cecília Mas, Mercè Mas, Gemma Mestre, Maëlle Monnerie, Estrella Pérez, Albert Riera, Víctor Rodríguez, Núria Roman, Dani Santillana, Victòria Sendil, Oliva Subirana, Iolanda Tarrat, Víctor Vila, Anna Vilà.

 

Secretaria

Eva Jaques, Bàrbara Jarque, Sara Araguàs

 

Consergeria i manteniment

Jordi Pujadas