Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

matrícula2019_01
matrícula2019_01
matrícula2019_02
matrícula2019_02
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_02
Info-Incripcio_02
banner_03
banner_03
matrícula2019_01
matrícula2019_01
matrícula2019_02
matrícula2019_02
banner_07
banner_07
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_02
Info-Incripcio_02
banner_01
banner_01
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
matrícula2019_01
matrícula2019_01
matrícula2019_02
matrícula2019_02
Info-Incripcio_02
Info-Incripcio_02
banner_02
banner_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_02
Info-Incripcio_02
Slogans
Slogans
matrícula2019_01
matrícula2019_01
banner_04
banner_04
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_05
banner_05

Atenció psicopedagògica

L’objectiu fonamental de l’atenció psicopedagògica de l’escola és assessorar i orientar alumnes, famílies i professorat.

Es basa en el respecte a la diversitat dels nostres alumnes. Per això es manté una relació molt estreta amb els tutors de l’escola, la qual cosa facilita l’observació i el diagnòstic, en cas que sigui necessari.

Des de 1r de secundària fins a 4t es duu a terme un seguiment de l’alumnat, tant a nivell individual com de grup. S’observen les dificultats que puguin presentar els alumnes, ja siguin d’aprenentatge com de caire personal, i s’orienten les mesures més adients. Es donen els recursos adequats per a cada situació.

D’aquesta manera, tot el professorat pot atendre els nois i les noies, tenint en compte les seves necessitats psicopedagògiques.

Per altra banda, es considera cabdal la relació i el treball conjunt amb les famílies per tal que els alumnes evolucionin emocionalment i acadèmicament de forma positiva.