Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_07
banner_07
Research
Research
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
Research
Research
banner_07
banner_07
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Research
Research
banner_07
banner_07
Research
Research
visita_01
visita_01
Research
Research
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
banner_01
banner_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Research
Research
banner_01
banner_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_07
banner_07
Research
Research
Slogans
Slogans
Portes-Sempre-Obertes_22
Portes-Sempre-Obertes_22
Visita-informativa
Visita-informativa
Research
Research
Research
Research
banner_01
banner_01
Portes-Sempre-Obertes_22
Portes-Sempre-Obertes_22
Research
Research
Slogans
Slogans
Research
Research
Research
Research
banner_05
banner_05
visita_01
visita_01
Portes-Sempre-Obertes_22
Portes-Sempre-Obertes_22
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_02
banner_02
Research
Research
banner_05
banner_05
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
visita_01
visita_01

Àmbits transversals

ÀMBITS TRANSVERSALS

Les competències personal i social, així com la digital estan integrades en tots els àmbits, de manera transversal. Utilitzem el portafolis i d’altres instruments de metacognició per reflexionar sobre el procés d’aprenentatge, tot fent èmfasi en aquests àmbits.

 

ÀMBIT DIGITAL

Fa referència a instruments i aplicacions digitals, al tractament de la informació i la identitat digital.

Des dels diferents departaments s’ofereixen recursos interactius en un entorn virtual d’aprenentatge (com el Moodle), eines de realitat augmentada, impressió en 3D, pràctiques basades en la gamificació… amb l’objectiu que els nostres alumnes en acabar la secundària siguin competents digitals.

 

ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL

Tot l’equip docent, coordinat des de les tutories, potencia l’autoconeixement, els hàbits i estratègies envers la feina, l’actitud i la participació a l’aula en totes les matèries.

 

Tutoria

En el Pla d’Acció Tutorial es detallen les actuacions educatives dels tutors, de l’equip directiu i del professorat, alhora que es propicia la participació de les famílies i dels alumnes en el procés educatiu. 

La tutoria consisteix en el seguiment individual de l’alumne i en el desplegament de les activitats que fomenten la cohesió de grup.

 

A la tutoria individual es fa el seguiment i l’orientació dels alumnes a nivell personal i acadèmic, així com les accions per promoure el coneixement i l’autoestima.

 

A la tutoria grupal es fan tant les accions d’acollida i ajut en el pas de l’Educació Primària a la Secundària com el seguiment del grup/classe: convivència, cohesió i adaptació. També es potencia l’assoliment dels hàbits i tècniques d’estudi, s’organitzen assemblees i reunions per facilitar la participació de l’alumnat en la vida de l’escola, es programen activitats solidàries dins i fora de l’àmbit escolar i es dinamitza  el projecte de tutorització entre els alumnes de 4t i 1r. 

 

A l’escola comptem amb l’assessorament d’un equip psicopedagògic especialitzat com a suport per a les tutories i les famílies.