AMPA – Els Arcs - Associació de Mares i Pares d'Alumnes

Socialització de llibres

Conscients de la realitat econòmica que afecta les famílies i també de la necessitat de fomentar l’estalvi, l’aprofitament i el respecte del material comunitari, i ser curosos amb el Medi Ambient (coherència amb Agenda21 de l’Escola), l’AMPA amb la plena col·laboració de l’Escola, en el curs 2013-2014 va dur a terme el projecte de socialització parcial dels llibres de text.

En el curs 2015-2016, el projecte Passa’l, de socialització de llibres de text, ha arribat a la maduresa. L’èxit econòmic, sostenible i de participació dels dos darrers anys ens va animar conjuntament l’escola i l’AMPA a ampliar el projecte a totes les àrees i a tots els alumnes del centre i a convertir-lo en un aspecte més del funcionament escolar.

Per tant, a partir d’aquest curs els llibres de text han passat a ser propietat de l’escola i les famílies només haurem d’abonar una quota única que servirà per anar reposant o substituint els llibres malmesos o renovats i per mantenir un fons social d’ajut a les famílies que tinguin dificultats per fer front al pagament dels llibres.

L’escola i l’AMPA estem molt contents d’haver consolidat el projecte i de poder-vos oferir aquest servei que suposa, a més d’un estalvi econòmic i de paper notable, un aprenentatge en el respecte per al material comunitari.