AMPA – Els Arcs - Associació de Mares i Pares d'Alumnes

ASSEMBLEA AMPA

Benvolguts mares i pares,

L’Associació de mares i pares d’alumnes (AMPA), i en el seu nom el seu President, d’acord amb el que disposa l’article 9è dels seus estatuts, convoca l’Assemblea General Ordinària a celebrar a l’escola Els Arcs el proper 30 de Novembre de 2016, a les 18.30 h en primera convocatòria i a les 19.00 h en segona, amb el següent ordre del dia:

 

  • Presentació dels càrrecs de la Junta Directiva. Renovacions si s’escau.

 

  • Presentació i, si s’escau, aprovació de la memòria anual del curs 2015-16

 

  • Presentació i, si s’escau, aprovació de l’estat de comptes del curs 2015-16

 

  • Presentació del pressupost per l’exercici del curs 2016-2017

 

  • Explicació dels projectes a realitzar en el del curs 2016-17

 

  • Precs i preguntes

 

 

A continuació tindrà lloc la reunió de l’AMPA corresponent al mes de desembre, a la que esteu també tots convidats a assistir-hi.

 

Esteu tots convidats a assistir-hi. Us hi esperem !

 

Atentament,

 

Marc De Carreras

President  de l’AMPA