AMPA – Els Arcs - Associació de Mares i Pares d'Alumnes

ASSEMBLEA AMPA

Benvolguts mares i pares,

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA), i en el seu nom el seu President, d’acord amb el que disposa l’article 9è dels seus estatuts, convoca l’Assemblea General Ordinària i una Assemblea Extraordinària, a celebrar conjuntament a l’escola Els Arcs el dimecres 29 d’octubre de 2014, a les 18:30 h en primera convocatòria i a les 19:00 h en segona, amb els següents ordres del dia:

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA:

                                                        ORDRE DEL DIA

  • Presentació i, si s’escau, aprovació de la memòria anual del curs 2013-14.

 

  • Explicació dels projectes a realitzar en el curs 2014-15.

 

  • Presentació i, si s’escau, aprovació de l’estat de comptes del curs 2013-14.

 

  • Presentació del pressupost per l’exercici del curs 2014-2015.

 

  • Càrrecs de la Junta Directiva. Proposta de renovacions.

 

  • Precs i preguntes

 

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA:

                                                         ORDRE DEL DIA

  • Ratificació, si s’escau, de la decisió presa per la Junta Directiva pel que a l’adhesió de la nostra AMPA a la “Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de l’Agrupació Escolar Catalana” (FAMPAEC).

 

 

Ens agradarà molt comptar amb la vostra assistència. Us hi esperem !!

 

Ben cordialment,

Francesc Subirana

President de l’AMPA de l’Escola Els Arcs