AMPA – Els Arcs - Associació de Mares i Pares d'Alumnes

Projectes

Durant aquest curs l’AMPA ha treballat en els següents projectes, de forma puntual, en els que hi ha participat pares i mares de forma voluntària.

 

Drawing Compasses