AMPA – Els Arcs - Associació de Mares i Pares d'Alumnes

Coordinació amb Escoles de la Fundació Els Arcs

Comissions projecteCurs 2014-2015
Coordinació de les AMPAs de les escoles de l’ASSOCIACIÓ ELS ARCSFrancesc Subirana