AMPA – Els Arcs - Associació de Mares i Pares d'Alumnes

Federació d’AMPAs AEC

L’AMPA d’Els Arcs ja forma part de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de l’Agrupació Escolar Catalana -AFAEC- !!!!

Junt amb d’altres AMPAs d’escoles concertades, catalanes i laiques, hem constituït aquesta Federació. Us n’adjuntem un resum de l’ideari:

L’AFAEC manifesta la seva alineació amb l’ideari de l’Agrupació Escolar Catalana (AEC), amb el seu “Compromís per l’educació, la qualitat i la societat civil”, i amb l’educació en els valors universals, socials, individuals i tradicionals com a motor de transformació i avenç de la nostra societat.

Entenem l’Escola com una gran eina de transformació i progrés social, que garanteix la igualtat d’oportunitats. Una Escola basada en un model integrador, amb un sentiment de pertinença a la societat catalana; que té el català, la llengua pròpia, com a vehicular; i amb una tradició i una història que l’avala.

Volem expressar-nos amb veu pròpia davant de la societat civil i les administracions públiques amb la voluntat de defensar un model educatiu de qualitat, que situa l’alumne en el centre del sistema. Un model educatiu que respecta i potencia la diversitat i la diferència, que facilita que cada persona doni el millor d’ella mateixa i li permet desenvolupar les seves passions. Una educació de qualitat centrada en l’equilibri emocional, facilitadora de l’assoliment i el desenvolupament de competències múltiples.