AMPA – Els Arcs - Associació de Mares i Pares d'Alumnes

Taller de pares

Taller pares_02Taller per a pares sobre consum drogues en adolescents

Aquests tallers estarien adreçats a grups reduïts d’aproximadament 10 famílies i consistirien en tres sessions de 90 minuts. S’hauria de preguntar quin mínim de participants caldrien per poder fer el taller i es planteja el dubte de si encara hi ha interès pel tema. Potser es podria preguntar quins són els temes que més interessen a través d’una carta als pares. 

 

 

Comissions projecteCurs 2014-2015
Taller de pares- Marta Domingo