Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_07
banner_07
Research
Research
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
Research
Research
banner_07
banner_07
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Research
Research
banner_07
banner_07
Research
Research
visita_01
visita_01
Research
Research
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
banner_01
banner_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Research
Research
banner_01
banner_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_07
banner_07
Research
Research
Slogans
Slogans
Portes-Sempre-Obertes_22
Portes-Sempre-Obertes_22
Visita-informativa
Visita-informativa
Research
Research
Research
Research
banner_01
banner_01
Portes-Sempre-Obertes_22
Portes-Sempre-Obertes_22
Research
Research
Slogans
Slogans
Research
Research
Research
Research
banner_05
banner_05
visita_01
visita_01
Portes-Sempre-Obertes_22
Portes-Sempre-Obertes_22
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_02
banner_02
Research
Research
banner_05
banner_05
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
visita_01
visita_01

Funcionament escolar

L’escola disposa d’unes Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) i d’un Pla Preventiu de Salut que són a l’abast de tota la comunitat educativa (famílies, alumnes i professors).

General

  • Ser respectuós amb les persones i amb l’entorn
  • Contribuir que l’ambient escolar sigui positiu
  • Presentar postures correctes i aspecte adequat
  • Saludar i demanar permís abans d’entrar en un recinte
  • Ser puntual a l’hora de fer qualsevol activitat escolar i extraescolar
  • Mantenir l’ordre i la polidesa de l’escola, tant de la pròpia aula com dels espais comunitaris
  • Desplaçar-se correctament (tranquil·lament i silenciosament) pel recinte escolar
  • Evitar els desplaçaments innecessaris
  • Participar en les activitats i celebracions escolars
  • Comunicar qualsevol canvi de l’activitat habitual
  • Complir les normes del menjador
  • No menjar xiclets ni altres llaminadures
  • Utilitzar el telèfon mòbil només quan el professor de la matèria ho autoritzi
  • Vestir de forma adient segons el context escolar
  • Tenir actituds i comportaments favorable a la salut pròpia i aliena

 

Aula

  • Esperar el professor amb tranquil·litat i amb disposició de treball
  • Atendre les indicacions del professor
  • Ocupar el lloc assignat a l’aula
  • Seure en una posició correcta
  • Mantenir endreçada l’aula
  • Tenir cura d’ordenar tot el material emprat, ja sigui personal com comunitari
  • Portar el material i l’equip esportiu correctes i ben marcats
  • Col·laborar en l’ordre i el silenci dels canvis de classe
  • Vetllar pel material TIC de que disposa l’escola

 

Treball

  • Disposar del material necessari
  • En la feina feta sobre paper, cal:
   • Utilitzar ploma estilogràfica
   • Fer una lletra clara i entenedora
   • Ajustar els marges
   • Identificar els treballs amb nom, cognoms i data
   • Presentar amb la màxima precisió el treball (àrea, tipus d’activitat, etc.)
  • Complir la normativa de treball pròpia de cada àrea i de cada professor/a