Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

QUÈ ÉS EL BATXIBAC?

El dilluns 19 de febrer, la Florence Brun, coordinadora del departament de francès de la Institució Cultural del CIC, ha vingut a l’escola per informar els alumnes del grup més avançat en llengua francesa de 4t d’ESO sobre la possibilitat de cursar el BatxiBac el curs vinent.

El BatxiBac permet obtenir a la vegada el títol de Baccalauréat francès i el títol de Batxillerat espanyol complint amb els requisits que tots dos països van acordar el 10 de gener de 2008. Aquest programa de doble titulació permet aconseguir simultàniament els dos títols nacionals en acabar aquesta formació postobligatòria.