Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_07
banner_07
Research
Research
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
Research
Research
banner_07
banner_07
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Research
Research
banner_07
banner_07
Research
Research
visita_01
visita_01
Research
Research
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
banner_01
banner_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Research
Research
banner_01
banner_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_07
banner_07
Research
Research
Slogans
Slogans
Portes-Sempre-Obertes_22
Portes-Sempre-Obertes_22
Visita-informativa
Visita-informativa
Research
Research
Research
Research
banner_01
banner_01
Portes-Sempre-Obertes_22
Portes-Sempre-Obertes_22
Research
Research
Slogans
Slogans
Research
Research
Research
Research
banner_05
banner_05
visita_01
visita_01
Portes-Sempre-Obertes_22
Portes-Sempre-Obertes_22
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_02
banner_02
Research
Research
banner_05
banner_05
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
visita_01
visita_01

Àmbit lingüístic

Els Arcs es defineix com a escola catalana. El català és la llengua d’aprenentatge i la llengua habitual de comunicació. La programació de les activitats escolars i extraescolars fomenta l’arrelament a l’entorn cultural i a les tradicions pròpies.

L’alumnat d’Els Arcs acaba 4t amb una bona competència comunicativa en quatre llengües: català, castellà, anglès i francès.

 

En totes aquestes matèries ens organitzem en grups flexibles reduïts. 

 

  • Llengua catalana i llengua castellana

Treballem de manera competencial ambdues llengües perquè els nostres alumnes assoleixin el mateix nivell en totes les dimensions comunicatives: expressió oral i escrita, comprensió oral i escrita, dimensió literària…

  • Llengua anglesa i llengua francesa

A l’escola s’imparteixen dues llengües estrangeres -francès i anglès- com a part del currículum, amb el mateix tractament pedagògic que en una escola d’idiomes: grups reduïts i homogenis, segons coneixements i seguiment individualitzat.

Les dues llengües estrangeres compten amb el complement idoni per a la comunicació: a 2n es fa un intercanvi amb una escola de la Bretanya francesa i a 4t es realitza el Projecte de Recerca a Anglaterra.

 

De manera complementària i també en grups reduïts els alumnes compten amb:

 

El Club de Lectura on s’impulsa l’hàbit de lectura i escriptura amb l’objectiu de potenciar la motivació i la creativitat.

 

L’Speaking on es treballa exclusivament la comunicació oral en grup petit amb dinàmiques participatives.

A Els Arcs valorem la lectura plaent amb els nostres alumnes i aquest hàbit forma part de la rutina diària. Els alumnes llegeixen i els professors els llegim. La setmana de Sant Jordi, farcida d’activitats “d’inspiració”, tallers sorpresa, contacontes, concursos literaris, etc. en són el colofó.