Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_07
banner_07
Research
Research
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
Research
Research
banner_07
banner_07
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Research
Research
banner_07
banner_07
Research
Research
visita_01
visita_01
Research
Research
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
banner_01
banner_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Research
Research
banner_01
banner_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_07
banner_07
Research
Research
Slogans
Slogans
Portes-Sempre-Obertes_22
Portes-Sempre-Obertes_22
Visita-informativa
Visita-informativa
Research
Research
Research
Research
banner_01
banner_01
Portes-Sempre-Obertes_22
Portes-Sempre-Obertes_22
Research
Research
Slogans
Slogans
Research
Research
Research
Research
banner_05
banner_05
visita_01
visita_01
Portes-Sempre-Obertes_22
Portes-Sempre-Obertes_22
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_02
banner_02
Research
Research
banner_05
banner_05
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
visita_01
visita_01

Presentació

Els Arcs és l’Escola de Secundària que dóna continuïtat a les escoles Lys, Nausica i Peter Pan. És una Escola amb personalitat pròpia, tot i que manté l’ideari de les Primàries. En unes instal·lacions específiques posa a l’abast de l’alumnat de 12 a 16 anys els recursos necessaris per tal d’arribar a unes bones fi tes, tant en l’àmbit personal com en l’intel·lectual.

La nostra Escola es proposa com a tasques fonamentals ajudar a tots els alumnes en el camí de la seva formació personal, en l’assoliment d’uns coneixements adequats a les seves capacitats i en l’orientació per aconseguir un currículum personalitzat adient a les seves possibilitats.

Entenem l’educació com un treball de col·laboració entre escola, família i alumnes.

Els nois i les noies de Secundària es troben en unes edats en què necessiten una atenció, un diàleg i un assessorament constants.

L’acció dels tutors és fonamental en tota la nostra Secundària. El dia que s’inicia el curs escolar, els tutors acullen el seu grup i l’informen del funcionament general de l’escola (companys, professors, guia, agenda, horaris, material, etc.). Durant el curs, els tutors orienten els alumnes individualment i acadèmicament, alhora que coordinen la tasca del professorat, dels alumnes i de la família.

Per tant, creiem que el nostre projecte educatiu només es podrà portar a terme amb la col·laboració de totes les persones que hi participem.