Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
banner_07
banner_07
Research
Research
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_07
banner_07
Research
Research
visita_01
visita_01
Research
Research
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_01
banner_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Research
Research
Visita-informativa
Visita-informativa
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_07
banner_07
Research
Research
Slogans
Slogans
Research
Research
visita_01
visita_01
Research
Research
banner_01
banner_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
Research
Research
banner_07
banner_07
banner_01
banner_01
Research
Research
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Research
Research
Slogans
Slogans
banner_05
banner_05
Research
Research
visita_01
visita_01
banner_02
banner_02
banner_05
banner_05

Què oferim?

 • Escola concertada amb tres línies de 1r a 4t de Secundària.
 • Excel·lents resultats en les proves d’Avaluació Diagnòstica i de Competències Bàsiques, fixades per la Generalitat de Catalunya.
 • Atenció a la diversitat a tots nivells:
  • Adaptem el currículum a les necessitats de l’alumne.
  • Atenem alumnes amb altes capacitats i alumnes amb dificultats, gràcies a treballar amb nivells, atencions individualitzades i adequacions dintre l’aula.

 

 • Dues llengües estrangeres, anglès i francès en el currículum comú, coordinats per l’escola d’idiomes del CIC.
 • Grups reduïts en les matèries instrumentals, idiomes i matèries optatives:
  • Tres nivells flexibles en les matèries instrumentals, matemàtiques i català. Els tres grups A, B i C es divideixen en 5, amb 5 professors treballant alhora.
  • Cinc grups flexibles d’anglès i francès. Els alumnes dels nivells més alts aconsegueixen, en acabar aquesta etapa, els títols del FIRTS CERTIFICATE i del DELF.
  • Atenció individualitzada i reforç de castellà per a alumnes que ho necessiten.
  • Tres matèries optatives de 1r a 3r de Secundària que abasten totes les àrees. L’alumne en tria una diferent cada trimestre.
  • Quatre itineraris que agrupen una oferta de 9 matèries optatives a 4t d’ESO.

 

 • Ampliació d’horari en algunes matèries:
  • Quatre hores de català i castellà a 4t . Cinc nivells flexibles diferenciats en matemàtiques i català.

 

 • Reunions periòdiques de tutors, delegats de classe i equip directiu.
 • Noves tecnologies: pissarres digitals, moodle, accés a Internet, plataforma digital de gestió.
 • Pràctiques al laboratori, amb el suport de dos professors.
 • Orquestra Els Arcs
 • Activitats solidàries
  • Col·laboració amb el Casal dels Infants
  • Col·laboració amb el Banc dels Aliments

 

 • Agenda 21
 • Fem Salut
 • Socialització de llibres AMPA
 • Activitats extraescolars: teatre, bàsquet, voleibol, tennis taula.
 • Aules d’estudi al migdia i de 5 a 7 de la tarda.