AMPA – Els Arcs - Associació de Mares i Pares d'Alumnes

Què és l’AMPA

AMPA sóm tots

L’AMPA és l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Els Arcs de la qual  poden formar-hi part totes les mares i pares d’alumnes que ho desitgin. La participació és completament lliure.

 

AMPA i direcció de l’Escola

L’AMPA apareix com una iniciativa dels pares i la direcció de l’Escola a finalitat  d’involucrar pares i mares en el seguiment de l’Escola i del procés educatiu dels nostres fills. Per tots nosaltres és important la implicació de mares i pares amb l’Escola per aconseguir un millor nivell acadèmic i una major complicitat en el procés maduratiu i de valors dels nostres fills i filles.

Dins de la proposta educativa de la Fundació Els Arcs, la majoria dels nostres fills han viscut unes escoles properes (Nausica, Peter Pan, Reina Elisenda i Lys), d’una sola classe per curs, on tothom es coneix, molt familiar. L’Escola Els Arcs és una escola de secundària amb tres línies per curs, que segueix el mateix ideari de les escoles de la Fundació. Ens trobem amb un salt cap a l’adolescència on el contacte entre els pares quasi desapareix. Aquest és  un motiu més pel qual  l’AMPA funcioni amb la implicació de tots. 

A les reunions de l’AMPA hi assisteix, a més dels pares i mares que ho desitgen,  l’Equip Directiu de l’Escola:

  • Director
  • Sots Directora
  • Cap d’Estudis
  • Coordinadora pedagògica

 

En aquestes reunions es comenten tota mena de temes que proposa la Direcció de l’Escola, s’hi aporten iniciatives i el punt de vista dels pares.

Totes les dates de les Reunions de l’AMPA  les podeu consultar  al calendari de l’AMPA.

 

Quan ens reunim

Ordinàriament, les reunions de l’AMPA es fan el primer dimecres de cada mes, a les 19 hores, a sala de professors de l’Escola.

 

Funcionament

L’AMPA està formada per:

 • President
 • Sots President
 • Secretari
 • Sots Secretari
 • Tresorer
 • Sots Tresorer
 • Vocals

 

Aquest desdoblament de càrrecs s’ha fet amb l’objectiu de reforçar  l’estructura de l’organització pels moments de transició, durant els quals hi ha pares que ja no continuaran amb la seva participació a l’AMPA perquè els seus fills finalitzen els seus estudis a l’Escola. D’aquesta manera sempre hi ha una persona de relleu que ajudi a mantenir la dinàmica de l’AMPA. Ateses les particularitats de cada curs, és important que hi hagi representació de pares i mares de tots els cursos de l’Escola.

Un d’aquests membres és el representat de l’AMPA al Consell Escolar i al Consell Escolar del Districte.

Totes les mares i els pares poden formar part de l’AMPA , assistint a les reunions de l’AMPA, amb dret a veu i vot a l’hora de prendre qualsevol decisió . Si no podeu assistir a les reunions, però voleu estar informats dels temes tractats, podreu rebre els correus que enviem als membres de l’AMPA.

Us animem a venir a les reunions de l’AMPA !!! 

ampa@elsarcs.cat